Dorpsfeesten
Home » Evenementen  »  Dorpsfeesten
Dorpsfeesten
Dorpsfeesten

Bij dorpsfeesten is het hebben van een EHBO-post met gediplomeerde EHBO-ers vaak een vereiste om een vergunning te krijgen van de gemeente. Afhankelijk van de mogelijkheden van de organisatie kan er worden voorzien in een EHBO-post. Deze EHBO-post is ingericht met goede verlichting, stoelen en de nodige materialen om eerste hulp te kunnen verlenen.

De afgelopen jaren hebben de verenigingen bij verschillende dorpsfeesten de EHBO mogen verzorgen. Doordat bezoekers en vrijwilligers elkaar kennen vanuit de dorpskern is er een prettige, informele werkwijze mogelijk. Dit is ook de kracht van de lokale EHBO vereniging: men kent elkaar en weet wat er speelt, zo kan er worden ingespeeld op individuele situaties en vooraf een goede risico-inschatting worden gemaakt van het evenement en de te verwachten letsels.