Opleiding EHBO
Home » Evenementen  »  Opleiding EHBO
Opleiding EHBO
Opleiding EHBO

De verschillende EHBO verenigingen op de Utrechtse Heuvelrug kampen helaas met een tekort aan vrijwilligers. Door dit tekort kunnen sommige evenementen niet doorgaan omdat niet kan worden voldaan aan de voorwaarden van de vergunning. Uiteraard vinden we dit jammer, maar helaas is het aantal EHBO-vrijwilligers beperkt.

Om binnen alle verenigingen nieuwe vrijwilligers op te leiden zal binnenkort een gezamenlijke opleiding starten voor de regio Utrechtse Heuvelrug. Zelfs wanneer er zich binnen een dorpskern maar één persoon zich aanmeld kunnen we toch een voldoende grote groep samenvoegen om de opleiding te laten starten.
Uiteraard hopen we dat de vers opgeleide EHBO-ers zich aanmelden bij een van de EHBO-verenigingen om zo te helpen bij evenementen in de eigen omgeving.

Zodra er een nieuwe startdatum is voor een opleiding dan zal deze ook hier op de website bekend worden gemaakt.